Om Matrixator

Anslutning till Investeringsskolor

På Matrixator ligger vår dedikation i att koppla samman investeringsentusiaster och de med även den minsta intresset för investeringar med utbildningsfirmor som är specialiserade på att lära dem om investeringsmöjligheter och sätt att försöka förbättra sina beslutsfattande färdigheter.

Vi bekräftar det gamla talesättet att "kunskap är makt." Så vi har utvecklat ett skarpt fokus på att göra investeringskunskap tillgänglig för alla, överallt i världen.

Möt Matrixator-teamet

Vi är själva investeringsentusiaster. Vi började som vanliga människor fascinerade av konceptet möjlig värdebevaring. Sedan började vi sätta samman material och resurser för att lära oss om investeringar. Det är en omtumlande upplevelse som möjliggjordes genom våra samlade ansträngningar. Vi inser att inte alla kan göra den samlade ansträngningen, så vi startade Matrixator för att göra dessa resurser, material och lärandemöjligheter tillgängliga för alla.

Den Drivande Kraften Bakom Matrixator och Vårt Team

Vi drivs av en ren önskan att göra världen till en bättre och lyckligare plats. Investeringar är ett av de få sätten att försöka bevara värde och våra individuella och kollektiva mål. Men med otillräcklig förståelse för hur investeringar fungerar kommer människor att göra allvarliga misstag. Så vi gör konstant den nödvändiga informationen tillgänglig för att försöka undvika dessa misstag.